Bildchat

Xtramus’ utility softwares provide a user-friendly interface for different test configurations when setting test parameters and criteria.

More optional software is available for extended test requirements.

Snapchat har blivit bara ytterligare ett Instagram eller Facebook.

Det ska även vara sökbart så att du genom att skriva in ett nyckelord ska kunna hitta alla bilder som relaterar till det ordet.skriver Snapchat i sin blogg.

Dessutom ska du från "Memories" kunna skicka iväg bilder till vänner och lägga upp dem som nya stories (märkta så att det syns att de är återanvända) – funktionen är alltså en slags bildbank.

An Asynchronous Communication system is a way of communicating where both sides can communicate simultaneously with each other.

For example, a telephone call is an example of asynchronous communication system.